STATUS PROGRAMU: ZAKOŃCZONY

CSR 10/10 10 remontów bibliotek na 10-lecie PEKAES na Giełdzie Papierów Wartościowych

Założeniem akcji była pomoc lokalnym społecznościom w zapewnieniu powszechnego dostępu do książek i czasopism, poprzez remont 10 wybranych w drodze głosowania bibliotek. PEKAES, realizując projekt, pragnął zwrócić uwagę na wagę czytelnictwa oraz podkreślić troskę o swoich pracowników. Społeczności, zgłaszając swój pomysł, a następnie głosując, mogli realnie wpłynąć na poprawę stanu lokalnej biblioteki.

Zasady akcji

Projekt miał charakter konkursowy. Spośród wszystkich zgłoszonych do niego bibliotek zostało wyłonionych 10, w których odbył się remont. Spółka wraz ze swoimi pracownikami, przy współudziale partnerów biznesowych oraz podwykonawców, zaangażowała się w remont 10 bibliotek, które uzbierały największą liczbę głosów podczas głosowania.

 

Dlaczego 10 bibliotek?

Konwencja programu nawiązuje do obchodzonego jubileuszu 10-lecia obecności Spółki PEKAES na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym czasie, m.in. na skutek gruntownych zmian reorganizacyjnych oraz stałego rozwoju, firma poprawiła efektywność we wszystkich segmentach działalności biznesowej. Stała się tym samym wiodącym operatorem logistycznym w kraju. Dzięki temu skutecznie konkuruje z europejskimi liderami - wygrywa największe przetargi i pozyskuje kluczowych, referencyjnych klientów.

 

Projekt realizowany wspólnie z Kulczyk Foundation oraz Zaczytani.org.

Galeria zdjęć
Aktualności