STATUS PROGRAMU: W REALIZACJI

Segregacja odpadów

Wszystkie Oddziały PEKAES objęte są programem segregacji odpadów, a środki uzyskane dzięki segregacji przeznaczane są na zgłaszane przez Pracowników cele charytatywne.

Na korytarzach w biurach PEKAES znajdują się kosze przeznaczone do segregacji. Kosze posiadają kolory wyróżniające w celu ułatwienia segregacji, a pracownicy posiadają dostęp do instrukcji segregacji w pigułce. 

Wraz z wdrożeniem segregacji usunięte zostały kosze znajdujące się przy stanowiskach pracy. Celem zwiększenia zaangażowania w proces segregacji, środki uzyskane ze sprzedaży segregowanych surowców PEKAES przeznacza na cele społeczne zgłoszone bezpośrednio przez pracowników. 

W PEKAES jesteśmy świadomi, że im więcej odpadów zostanie poprawnie poddanych segregacji, tym więcej środków zgromadzimy wspólnie na szczytny cel.

Aktualności