STATUS PROGRAMU: ZAKOŃCZONY

Wielkanocna Aukcja Charytatywna

W 2018 roku, z okazji Świąt Wielkanocnych w PEKAES została zorganizowana aukcja charytatywna na rzecz osób potrzebujących, które pozostają pod opieką różnych fundacji. Przedmioty oraz wykonanie danej usługi, do licytacji zgłaszali Pracownicy, jednocześnie wskazujac na rzecz kogo przekazują swój przedmiot lub wykonanie usługi. Cała akcja została przeprowadzona za pośrednictwem firmowego Intranetu. Zwycięzcy licytacji, mogli odebrać wylicytowane przedmioty/usługi, na podstawie dowodu wpłaty na rzecz osoby wskazanej przez darczyńcę. Podczas całej akcji, finansowe wsparcie otrzymało dziewięcioro podopiecznych różnych fundacji.

Aktualności