Program płatny

Program stażowy "Kurs na rozwój"

Jak dostać się do programu?
01
Aplikowanie i selekcja dokumentów

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym do programu „Kurs na rozwój” należy przygotować prezentację o tematyce branżowej. Tematy określone są każdorazowo przed rozpoczęciem naboru do programu stażowego. Do zgłoszenia prosimy dołączyć aktualne CV. Spośród nadesłanych aplikacji wybieramy te, które spełniają kryteria.

02
Rozmowy telefoniczne

Umożliwią nam sprawdzenie kluczowych kompetencji, oraz umożliwi Kandydatom pogłębienie wiedzy na temat Programu Stażowego oferowanego przez PEKAES.

03
Spotkania rekrutacyjne/Asessment Center

To dla nas kluczowy etap. Staramy się tworzyć przyjazne środowisko, które już na tym etapie pomoże Stażyście zapoznać się naszymi standardami pracy. Chcemy poznać dotychczasowe doświadczenia zawodowe Kandydatów, a przede wszystkim skupić się na prezentowanej postawie i potencjale Kandydata.

04
Informacja zwrotna

Każda osoba, która znajdzie się w 3 etapie otrzyma ustną informację zwrotną. Mamy nadzieję, że informacja ta stanie się przydatną wskazówką na przyszłość.

Podczas stażu będziesz miał możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie: 

  • Organizacji pracy przy procesie przyjęć i rozmieszczenia towaru;
  • Kontroli nad procesem cross docking;
  • Analizy reklamacji Klientów, poziomu braków;
  • Tworzeniu zestawień i statystyk wydajnościowych;
  • Rozwiązywaniu problemów związanych z pracą magazynu.

Dla najlepszych stażystów możliwość rozpoczęcia współpracy z PEKAES!

Kontakt
Justyna Trzcińska
Kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju


bHAuc2Vha2VwfHxha3NuaWN6cnQuYW55dHN1ag==