Dane teleadresowe

PEKAES Sp. z o.o.
ul. Spedycyjna 1
05-870 Błonie
+48 22 460 26 26
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000681167
Kapitał: 30 520 870 zł
Regon: 000982285
NIP: 527 010 47 17