Dane teleadresowe

PEKAES SA
ul. Spedycyjna 1
05-870 Błonie
+48 22 460 26 26
+48 22 460 27 27
Sekretariat Zarządu
+48 22 460 27 07
Reklamacje
+48 22 460 27 45
Księgowość
+48 22 460 27 19
Windykacja
+48 22 460 25 53
Kadry i płace
+48 22 460 27 63
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000022906
Kapitał: 30 520 870 zł
Regon: 000982285
NIP: 527 010 47 17