11/03/2019 Rozwój Produktu

W odpowiedzi na BREXIT

PEKAES na bieżąco śledzi stan negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie tzw. BREXITU.

Jako wiodący operator logistyczny mamy bogate doświadczenie między innymi w przewozie i obsłudze celnej towarów transportowanych pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi, tj. krajami nie będącymi członkami UE. Nasz zespół specjalistów do spraw celnych dysponuje wiedzą i długoletnią praktyką w zakresie stosowania przepisów prawa celnego. Jednocześnie zapewniamy, posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia i procedury konieczne do obsługi wymiany towarów z krajami nie będącymi członkami UE.

Lista ważniejszych czynności dla importera:

• rejestracja w usłudze e-Klient ( https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori ) i otrzymanie numeru EORI, spełnienie tego wymogu umożliwi dokonanie odprawy celnej,
• wybór procedury celnej (przywóz, procedury specjalne),
• jeśli konieczne – uzyskanie pozwolenia celnego na przywóz towaru,
• ustalenie sposobu składania zgłoszenia (np. poprzez agencję celną – konieczne udzielenie pełnomocnictwa),
• ustalenie klasyfikacji towaru ( https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/ ). Kody te są stosowane w zgłoszeniach celnych i zapewniają naliczenie właściwego cła,
• opłacenie należności celnych i podatkowych.

Lista ważniejszych czynności dla eksportera:

• rejestracja w usłudze e-Klient ( https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori ) i otrzymanie numeru EORI, Spełnienie tego wymogu umożliwi dokonanie odprawy celnej,
• jeśli konieczne – uzyskanie pozwolenia celnego na wywóz towaru,
• ustalenie sposobu składania zgłoszenia (np. poprzez agencję celną – konieczne udzielenie pełnomocnictwa),
• ustalenie klasyfikacji towaru ( https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/ ). Kody te stosowane są w zgłoszeniach celnych,
• wystawienie faktury i ewentualnie specyfikacji.

Faktura handlowa:

Faktura dołączana do zgłoszenia celnego powinna zawierać:
• nazwę i adres kontrahenta,
• nazwę i adres nabywcy,
• numer,
• miejsce i datę wystawienia,
• rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość w walucie,
• walutę,
• warunki dostawy – przykładowo według Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej – INCOTERMS 2010,
• inne dane, jeśli są wymagane.

Numer EORI (Economic Operators Registration and Identyfication):

Numer EORI jest stosowany do celów identyfikacji podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami celno-skarbowymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Każdy importer oraz eksporter który prowadzi wymianę z krajami poza unijnymi ma obowiązek posługiwać się numerem EORI. Aby uzyskać swój numer EORI należy kliknąć w link: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

- „PEKAES już od wielu już lat świadczy szerokie spektrum usług transportowych na szlaku pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi. Co ważne, dysponujemy wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami i procedurami, dlatego jesteśmy dobrze przygotowani na czekające nas zmiany. Oczywiście w razie potrzeby, będziemy służyć Państwu wsparciem na każdym etapie tego procesu.” - mówi Marek Tkaczyk, Dyrektor Sieci Międzynarodowej.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Mirosław Antonik - Kierownik Działu Agencji Celnej, miroslaw.antonik@pekaes.pl
T +48 32 7759620, K 516013488

Agencja Celna w Błoniu:

Wioleta Płowik, wioleta.plowik@pekaes.pl, T +48 222 4602746, K 516013592
Bożena Szewczyk, bozena.szewczyk@pekaes.pl, T + 48 22 4602750, K 516013592

Agencja Celna w Czechowicach-Dziedzicach:

Lucyna Ibron: lucyna.ibron@pekaes.pl, T +48 32 7759623, K 516013943
Marcela Kopeć: marcela.kopec@pekaes.pl, T +48 32 7759622, K 516013943