20/03/2020 Inne

Covid-19 | Wyłączenia i ograniczenia w czasie pracy kierowcy

Ważne, aby zawsze kiedy kierowca korzysta z wyłączeń, odpowiednio to opisał na wydruku. Najlepiej powołać się na odpowiednie artykuły, w rozporządzeniu 561/2006 np: „561/2006 WE. ART. 14.2 ; 561/2006 WE. ART. 12. Przekroczyłem czas jazdy/pracy COVID-19”.

UWAGA: Poniższe wyłączenia nie dotyczą dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Oznacza to, że poniższe wyłączenia możemy stosować tylko awaryjnie, a nie jako część standardowego planowania.
Nadal musimy pamiętać m.in. o:

 • obowiązkowym odpoczynku po 6h pracy (30/45min)
 • porze nocnej (maks. 10h pracy)
 • średnim tygodniowym czasie pracy: 48h (w okresie rozliczeniowym)
 • maksymalnym tygodniowym czasie pracy: 60h (jeżeli zachowamy punkt wyżej)

POLSKA:

 • dotyczy tylko międzynarodowego transportu
 • obowiązuje od 18.03.2020 do 16.04.2020
 • dzienny czas jazdy wydłużony do 11h (było 9h)
 • tygodniowy czas pracy wydłużony do 60h (było 56h); proszę zauważyć, że to tylko 4h więcej, co sprawia, że nie da się jeździć codziennie po 11h.
 • łączny czas jazdy, dwutygodniowy wydłużony do 96h (było 90h)
 • pauza 45min po 5,5h jazdy (było po 4,5h)
 • odpoczynki dzienne jak i tygodniowe pozostają bez zmian

Źródło: https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/informacja-ministra-infrastruktury-dotyczaca-zawodowych-kierowcow/

HISZPANIA:

 • zostały tymczasowo zawieszone przepisy z rozporządzenia 561/2006 art. 6-9: czyli w skrócie, wszystko, co związane z jazdą, pracą i odpoczynkiem, w wymiarze dobowym oraz tygodniowym
 • wyłączenie obowiązuje od 14 do 28 marca
 • obowiązuje, gdy transport odbywał się w strefach podwyższonego ryzyka, w dniu publikacji były to m.in. Całe Włochy, Francja: departamenty Haut-Rhin (Grand Est) i l’Oise (Hauts-de-France), Niemcy: (Nadrenia Północna-Westfalia)

Aktualna lista wg dekretu powinna znajdować się na tej stronie (dzisiaj ona nie działa, zgłosiłem to do ministerstwa zdrowia w Hiszpani): https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm

Źródło: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/661798-rd-463-2020-de-14-mar-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion.html

SZWECJA:

 • dotyczy każdego przewozu rzeczy (kabotaże i międzynarodowy)
 • obowiązuje do 14.04.2020
 • regularny odpoczynek dobowy skrócony z 11h do 9h (więc można robić same 9tki)
 • regularny odpoczynek tygodniowy skrocony z 45h do 24 (więc wystarczy 24h tylko, nawet jedna po drugiej)
 • można wydłużyć dzienny czas jazdy oraz tygodniowy i dwutygodniowy pod warunkiem zachowania minimum odpoczynku: 9h/doba 24h/tydzień
 • nadal obowiazuje przerwa 45min po 4,5h jazdy!
 • poza opisem na wydruku, obowiązkowo kierowca musi mieć przy sobie ten wydruk: https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/tsv2020-2297-undantagkov-corona.pdf

Źródło: https://transportstyrelsen.se/en/road/Commercial-transport/notification-of-temporary-derogation-from-driving-and-rest-times/

NORWEGIA:

 • dotyczy głównie transportu leków i żywności
 • obowiązuje do 12.04.2020
 • regularny odpoczynek dobowy skrócony z 11h do 9h (więc można robić same 9tki)
 • regularny odpoczynek tygodniowy skrócony z 45h do 24 (więc wystarczy 24h tylko, nawet jedna po drugiej)

Źródło: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/gir-dispenasjon-fra-kjore-og-hviletidsreglene

WIELKA BRYTANIA:

 • obowiązuje od 18.03.2020 do 16.04.2020 (może ulec skróceniu)
 • dotyczy ładunków: żywność, art. Higieny osobistej, papier toaletowy, środki czystości, lekarstwa)

Dotyczy transportów (oraz powyższych ładunków):

 • Z centrów dystrybucyjnych do sklepów
 • Od producenta/dostawcy do centrów dystrybucyjnych
 • Od producenta/dostawcy do sklepów
 • Pomiędzy centrami dystrybucyjnymi i hubami transportowymi
 • Z hubów transportowych do sklepów
 • Zwolnienie nie dotyczy dostaw bezpośrednio do konsumentów

Zwolnienie/odstępstwa:

 1. Dzienny czas jazdy wydłużony do 9h (było 11h).
 2. Regularny dzienny odpoczynek skrócony do 9h (było 11h).
 3. Tygodniowy czas pracy wydłużony do 60h (było 56h). Proszę zauważyć że to tylko 4h więcej, co sprawia że nie da się jeździć codziennie po 11h.
 4. Łączny czas jazdy dwutygodniowy wydłużony do 96h (było 90h).
 5. Tydzień pracy wydłużony do 7 cyklów dobowych (było 6).
 6. Pauza 45min po 5,5h jazdy (było po 4,5h).

UWAGA: nie można jednocześnie korzystać z odstępstwa A oraz D!

Dokładną interpretacje powyższych odstępstw można uzyskać w Departamencie transportu pod poniższymi numerami:

 • 0207 944 3000 (w godzinach urzędowych)
 • 0207 944 5999 (po godzinach)

Źródło: https://www.gov.uk/government/publications/temporary-relaxation-of-the-enforcement-of-eu-drivers-hours-rules/temporary-relaxation-of-the-enforcement-of-the-drivers-hours-rules-delivery-of-essential-items-to retailers?fbclid=IwAR3jUigTCohnIyJl_Pgg5zx14DKNOYSNSviBVPMLBBXlp19mpe_EHRSAssc

Z doniesień prasowych (nie znalazłem innych źródeł tych informacji) zawieszenie obowiązuje również:

Czechy (do 16.04.2020)

Austria (do 14.04.2020)

Belgia (do 18.03.2020)

Proszę pamiętać, że praktycznie zawsze przy tego typu komunikatach podkreśla się, że pracodawcy są nadal odpowiedzialni za kondycję kierowców. Oznacza to, że jeżeli w wyniku zmęczenia kierowcy doszłoby do jakieś szkody, podejrzewam, że nie będziemy mogli się powołać na te wyłączenia. Dlatego pamiętajmy, bezpieczeństwo i odpoczynek kierowcy jest najważniejszy!

 

Żródło: http://upswingoptimize.com/covid-19-wylaczenia-i-ograniczenia-w-czasie-pracy-kierowcy/