27/03/2020 Inne

Covid-19 | w Europie

PEKAES na bieżąco śledzi dynamiczną sytuację odnośnie pandemii koronowirusa COVID-19 w branży logistycznej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi transportu międzynarodowego w obecnej sytuacji w Europie.

Unia Europejska zamyka granice zewnętrzne. Dla ruchu ciężarowego wyznaczone zostały specjalne korytarze transportowe.

POLSKA
Kierowcy, którzy realizują międzynarodowy transport drogowy towarów, są zwolnieni z kontroli na granicy. Dotyczy to granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Decyzja MSWiA jest podyktowana koniecznością zapewnienia płynności dostaw.

REPUBLIKA CZESKA
Na granicy polsko-czeskiej można przekroczyć granicę w trzech kolejnych miejscach - w Gołkowicach, Lubawce i Głuchołazach. 

WĘGRY
Na Węgrzech ruch tranzytowy został maksymalnie ograniczony. Udostępnione są w tym celu tylko cztery główne trasy, łączące się w Budapeszcie. Dodatkowo wyznaczono dziesięć parkingów, które dedykowane są wyłącznie dla tranzytu.

NIEMCY
Niemcy wyznaczyli  przejścia na granicach z Austrią, Francją, Luksemburgiem, Danią i Szwajcarią przez które dopuszczalny jest ruch osobowy i towarowy. Przekroczenie granicy z tymi państwami w innych miejscach jest surowo zakazane. Dodatkowo wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. Jeśli zaś chodzi o granice Niemiec z Polską i Czechami, można je przekraczać wyłącznie na przejściach wyznaczonych przez władze polskie i czeskie.

Do 17 kwietnia mają obowiązywać w Niemczech rozluźnione przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku. Czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do dziesięciu godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu.

LUKSEMBURG
Luksemburg ustanowił tymczasowe i ograniczone złagodzenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców realizujących przewozy krajowe i międzynarodowe.

FRANCJA
Zniesione zakazy ruchu ciężarówek na 30 dni. Zmieniono zasady dotyczące czasu jazdy. Dopuszczalny dzienny czas jazdy wydłużono do 10 godzin lub 11 godzin dwa razy w tygodniu. Tygodniowy czas jazdy wydłużono do 60 godzin.

HISZPANIA
Rząd ogłosił drastyczne ograniczenia w możliwości poruszania się ludności. Nie ma to wpływu na międzynarodowy przewóz towarów. Zliberalizowano przestrzeganie przepisów rozporządzenia UE 561/2009.

WŁOCHY
Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. W innych krajach europejskich mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące transportu z północnych Włoch. W niektórych przypadkach potrzebny jest certyfikat zdrowia albo oświadczenie od kierowcy dotyczące korzystania z wyjątku prawnego do poruszania się po Włoszech.
Wytyczne dla Kierowców

  • Jeśli to możliwe, kierowcy powinni pozostać w swoich pojazdach, jeśli nie mają rękawiczek i masek.
  • W każdym przypadku pojazd może uzyskać dostęp do miejsca załadunku/rozładunku, nawet jeśli kierowca nie posiada środków ochrony osobistej, o ile nie wysiądzie z pojazdu lub nie będzie w odległości jednego metra od innych pracowników.
  • W miejscach załadunku/rozładunku należy zadbać o to, aby niezbędne czynności podczas załadunku/rozładunku towarów oraz przyjęcia/dostarczenia dokumentów odbywały się bez bezpośredniego kontaktu między kierowcą a pracownikami lub z zachowaniem odległości na co najmniej 1 metr.
  • Dostęp do biur firm innych niż własna jest bezwzględnie zabroniony. Wyjątek stanowi możliwość skorzystania z toalety, do której zarządzający miejscami załadunku/rozładunku towarów musi zagwarantować dostęp. Ponadto musi on zadbać o odpowiednie codzienne sprzątanie sanitariatów oraz o wyposażenie ich w żel dezynfekującego do rąk.
  • Dostawy paczek, dokumentów i innych rodzajów towarów ekspresowych są dozwolone, jednak bez bezpośredniego kontaktu z odbiorcą.
  • W przypadku dostaw do domu, również realizowanych przez kurierów, towary mogą być dostarczone tylko i wyłącznie bez kontaktu z odbiorcą i bez podpisu potwierdzającego dostarczenie przesyłki. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne jest użycie masek i rękawiczek.
  • Jeśli konieczna jest praca w odległości mniejszej niż jeden metr od drugiej osoby, a inne rozwiązania organizacyjne nie są możliwe, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz konieczne jest użycie masek. 
  • Należy zapewnić, w miarę możliwości firmy, plan zmian dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i odbiorem przesyłek oraz załadunkiem/rozładunkiem towarów, mający na celu zminimalizowanie kontaktów między nimi.

WIELKA BRYTANIA
Departament Transportu (DfT) wprowadził tymczasowe, złagodzenie egzekwowania przepisów dotyczących godzin pracy kierowców w Wielkiej Brytanii, Szkocji i Walii.
Złagodzono zasady poprzez:
a) Zastąpienie dziennego unijnego limitu jazdy z 9 godzin na 11 godzin.
b) Zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin.
c) Zniesienie tygodniowego (56 godzin) i dwutygodniowego limitu jazdy (90 godzin) odpowiednio do 60 i 96 godzin.
d) Odroczenie wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciodniowych 24 godzinach, po siedmiu 24-godzinnych okresach; chociaż w ciągu dwóch tygodni nadal będą wymagane dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
e) Dzienne przerwy 45-minutowe po 4,5 godzinach jazdy zastąpiono wymienionymi przerwami 45 minut po 5,5 godzinach jazdy.
Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z zasad a i d. Ma to na celu zapewnienie kierowcom odpowiedniego odpoczynku.

Ponadto od poniedziałku 23 marca, wszystkie systemy opłat dla użytkowników dróg w stolicy Wielkiej Brytanii są tymczasowo zawieszone do odwołania

ŁOTWA
Wszystkie osoby wjeżdżające na Łotwę muszą wypełnić specjalne formularze. Ten wymóg dotyczy także kierowców samochodów ciężarowych (w tym cudzoziemców przejeżdżających przez Łotwę). Formularz stanowi zobowiązanie do nie odwiedzania miejsc publicznych, ale nie dotyczy parkowania i stacji tankowania. Formularz jest dostępny w języku łotewskim, rosyjskim i angielskim

UKRAINA
Z uwagi na ograniczoną liczbę otwartych przejść granicznych, można oczekiwać dłuższego czasu na przekroczenie granicy. Na Ukrainie zostały wprowadzone, analogiczne jak w Polsce, przepisy nakazujące kwarantannę po przekroczeniu granicy.

LITWA
Litwa wprowadziła analogiczne zmiany jak w Polsce. Bez zmian dla transportu międzynarodowego towarów – kierowcy prowadzący pojazd mogą się poruszać.

SŁOWENIA
Zamknięte granice od strony Włoch. Nie jest przepuszczany nawet tranzyt. Dopuszczany transport żywności, leków i pomoc humanitarna.

CHORWACJA
Wprowadzone są ograniczenia na granicach i utworzone zostały korytarze tranzytowe. Kierowcy pojazdów należących do zagranicznych firm, którzy wracają do swojego kraju natychmiast po rozładunku, nie podlegają środkom kontroli zdrowotnej. Natomiast Ci, którzy nie wracają do swojego kraju natychmiast po rozładunku, podlegają środkom kontroli zdrowotnej - zostaną poddani kwarantannie w czasie oczekiwania na powrót do swojego kraju.

AUSTRIA
Przewoźnicy pochodzący z Włoch podlegają ograniczeniom. W bramach granicznych są linie pojazdów. Mierzona jest temperatura kierowców. Mogą zostać wprowadzone dalsze ograniczenia.

BELGIA
Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu.

GRECJA
Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Promy nadal działają. Natomiast Urząd Celny Evzoni na przejściu granicznym grecko-północno-macedońskim (Evzoni-Bogorodica) ogłosił, że od poniedziałku 16.03.20. ruch ciężarówek (w obu kierunkach wjazd / wyjazd) nie będzie dozwolony od 22:00 do 06:00. Środek będzie obowiązywał do odwołania.

MACEDONIA
Zamkniecie całkowite granic z wyjątkiem transportu międzynarodowego w tranzycie. Wymagane są specjalne pozwolenia i dodatkowe lokalne restrykcje.  

RUMUNIA
Kierowcy pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 2,4 t, którzy przyjeżdżają z lub przejeżdżają przez tzw. obszary czerwone lub obszary żółte nie podlegają kwarantannie ani izolacji, jeżeli na przejściu granicznym nie wykazują objawów związanych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Kierowcy są zobowiązani na przejściu granicznym do posiadania i stosowania indywidualnych środków ochrony, takich jak maska na twarz, środek dezynfekujący, rękawiczki oraz do okazania dokumentów potwierdzających trasę podróży do miejsca docelowego .
Wszystkie osoby wjeżdżające do Rumunii będą musiały wypełnić formularz. Szablony tych formularzy są dostępne w języku rumuńskim i angielskim.

SŁOWACJA
Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Granica zamknięta tylko dla pasażerów.

SERBIA
Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Tranzyt jest otwarty ale może być nawet 12 godzinny czas oczekiwania na wjazd

TURCJA
Wjazd kierowców ciężarówek do Turcji możliwy jedynie po 14 dniowej kwarantannie. Od 20 marca br. Konsulat turecki nie wydaje nowych wiz.
- kwarantannie muszą się poddać kierowcy m. in. z Polski, Ukrainy, Kosowa, Słowenii, Węgier, Łotwy, Finlandii, Czech, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Portugalii.

CZECHY
Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących transportu. Granica zamknięta tylko dla pasażerów. Są wyznaczone przejścia graniczne z Niemcami (7 punktów) i Austrią (4 punkty), w których pojazdy mogą wjechać lub wyjechać z Republiki Czeskiej.

CZARNOGÓRA
Istnieją ograniczenia dotyczące transportu. Wszyscy zagraniczni kierowcy ze stref ryzyka, którzy próbują wjechać do Czarnogóry, z wyjątkiem kierowców w tranzycie, zostaną wysłani do obowiązkowej kwarantanny w Chorwacji na okres kolejnych 14 dni.

ROSJA I NORWEGIA – granice zamknięte, bez wpływu na transport drogowy.

 

Źródło: prasa branżowa: Trans.Info, 4Truks.pl, Twitter