24/03/2020 Inne

Covid-19 | Włochy, informacja dotycząca serwisu drobnicy międzynarodowej

Informujemy, że z powodu zamknięcia fabryk i zakładów produkcyjnych na terenie Włoch, od 25 marca do 3 kwietnia br., PEKAES zawiesza serwis drobnicowy do tego kraju. Jednocześnie informujemy, że Partner biznesowy PEKAES, firma Italsempione, funkcjonuje, więc jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zasad funkcjonowania transportu we Włoszech, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W ramach uzupełnienia informacji o zatrzymaniu produkcji we Włoszech, informujemy, że produkcja została zatrzymana dzisiaj, 24 marca i ma potrwać do 3 kwietnia br. We Włoszech funkcjonują tylko przedsiębiorstwa o znaczeniu strategicznym, które są niezbędne dla funkcjonowania kraju. Dekret w tej spawie wydał rząd włoski w dniu 21 marca br. 

Dokument podpisany przez Premiera Włoch, zawiera wytyczne jak poniżej:  

  • Wszelka produkcja przemysłowa i handlowa jest zawieszona, z wyjątkiem firm kluczowych dla funkcjonowania kraju.
  • Działania produkcyjne mogą być kontynuowane, jeśli jest to możliwe poprzez wykonywanie czynności za pomocą pracy zdalnej.
  • Firmy, które mogą kontynuować działalność z uwagi na strategiczne znaczenie dla gospodarki, muszą nawiązać kontakt z prefektem prowincji, w której znajduje się zakład. W wyjątkowych przypadkach, przysługuje prawo do zawieszenia działalności firmy.
  • Dozwolona jest: produkcja, transport, marketing, dostawa leków, technologie medyczne i urządzenia medyczno-chirurgiczne, produkcja rolna i spożywcza.

Jak podaje portal trasportoeuropa.it, firmy, które będą musiały czasowo zawiesić pracę, mają czas do 25 marca br., aby zatrzymać wszystkie elementy działalności, m.in. wysyłkę towarów z magazynów.

Serwis do pozostałych krajów na razie nie ulega zmianie. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby Nadawca/Zleceniodawca przed wysłaniem przesyłki międzynarodowej, zweryfikował czy miejsce, do którego przesyłka ma być wysyłana, czy też z którego ma być odebrana, jest otwarte i czy towary są tam przyjmowane/wydawane.

Należy również mieć na uwadze, że ze względu na wzmożone kontrole na granicach państw i tworzące się w ich wyniku kolejki, czas realizacji transportu może być dłuższy niż standardowy. Trudna sytuacja w poszczególnych krajach, może wpłynąć na terminowość dostaw.

Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. W przypadku jakichkolwiek zmian, będziemy Państwa na bieżąco informować.