25/03/2020 Inne

Covid-19 | Francja, sytuacja w sieci Partnera biznesowego PEKAES

Z uwagi na sytuację epidemiczną we Francji, Partner biznesowy PEKAES, firma Heppner, wprowadziła obostrzenia, które mają na celu utrzymanie zdolności ciągłości obsługi w sieci dystrybucyjnej.

Heppner informuje, że:

  • Przesyłki z dostawą do osób prywatnych - B2C - nie są przyjmowane do sieci dystrybucyjnej.
  • W przypadku braku możliwości realizacji dostawy z winy Odbiorcy np. zamknięta firma, będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100 € za każdą przesyłkę.
  • Automatyczny zwrot przesyłek niedostarczonych z winy Odbiorcy, będzie odbywał się na koszt Nadawcy tj. fracht + magazynowanie.

W swoim komunikacie, firma Heppner, podkreśla, że głównym celem wyżej wymienionych restrykcji i opłat dodatkowych jest nałożenie na Nadawców obowiązku upewnienia się przed nadaniem przesyłki, czy ich Odbiorcy funkcjonują i są w stanie przyjąć towar.