17/02/2021 Inne

Bezpieczeństwo informatyczne – informacja dla Klientów PEKAES

Informujemy, że 12 lutego br., wystąpiła awaria systemu informatycznego PEKAES, która uniemożliwia transmisję i aktualizację danych systemowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że infrastruktura informatyczna została zainfekowana szkodliwym oprogramowaniem.

W reakcji na to zdarzenie, podjęto szereg niezbędnych czynności, takich jak: niezwłoczne odłączenie całej komunikacji zewnętrznej z systemami informatycznymi PEKAES, wymagane prawnie powiadomienie właściwych organów ścigania oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także powołanie dedykowanego zespołu specjalistów, włączając również zewnętrznych ekspertów z firmy specjalizującej się w usuwaniu tego rodzaju awarii, którzy pracowali nad rozwiązaniem problemu. Dzięki podjętym działaniom, zaangażowaniu Pracowników PEKAES oraz ekspertów zewnętrznych, przywracanie funkcjonowania systemów operacyjnych jest na ostatnim etapie uruchomienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych Państwa firmy, jak również jeśli chcielibyście Państwo zgłosić podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych Państwa Firmy lub Pracowników, do Państwa dyspozycji pozostaje Dyrektor ds. Jakości i Bezpieczeństwa - Paweł Polnik (pawel.polnik@pekaes.pl).

Uprzejmie informujemy, że szczegóły zdarzenia są nadal badane nie tylko przez właściwe służby zewnętrzne, ale także przez powołany wewnętrznie zespół specjalistów. O wynikach analiz będziemy Państwa informować na bieżąco.