03/01/2022 Wizerunek Marki

WIELKA BRYTANIA - zmiany procedury celnej w eksporcie od 1 stycznia 2022.

Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały standardowe procedury importowe w Wielkiej Brytanii oraz obowiązkowe rejestracje wjazdu do Wielkiej Brytanii w ramach brytyjskiego systemu GVMS – Goods Vehicle Movement Service. Wywołuje to konieczność spełnienia dodatkowych formalności przez Eksportera, Importera, a także Spedytora.

Obecnie odprawę importową można przeprowadzić do pół roku po wjeździe towaru na teren Wielkiej Brytanii. Z początkiem roku wymagane staną się pełne zgłoszenia celne w miejscu importu na wszystkie towary. Brytyjscy importerzy w praktyce zostaną zmuszeni do dokonywania formalności importowych jeszcze przed faktycznym przybyciem do nich zakupionych towarów. Dodatkowo, każdy przewóz towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii trzeba będzie zarejestrować w systemie GVMS i wygenerować odpowiednio numer GMR – Goods Movement Reference. Bez tej rejestracji i bez tego numeru wjazd auta na prom do Wielkiej Brytanii nie będzie możliwy. Co więcej, aby wygenerować numer GMR, trzeba będzie podać numer odprawy importowej towarów wiezionych do Wielkiej Brytanii, zanim zostaną załadowane na auto eksportowe.

Obsługa procesów rejestracji w GVMS oraz GMR będzie po stronie PEKAES, jednakże nowe reguły nakładają również nowe obowiązki na Klientów. Dla każdej przesyłki kierowanej do Wielkiej Brytanii po 15 grudnia 2021, oprócz dotychczas wymaganego kompletu dokumentów, tj. faktura handlowa, specyfikacja, ewentualny certyfikat jeśli jest niezbędny, konieczne będzie wskazanie agencji celnej w Wielkiej Brytanii, która będzie odpowiedzialna za odprawę importową. Oczekujemy pełnych danych adresowych oraz osobę kontaktową, telefon, adres e-mail. Jeśli Importer w UK nie posiada własnego agenta celnego, odprawę może nadzorować partner drobnicowy PEKAES – Eurogate Logistics.

Eurogate, po otrzymaniu kompletu informacji (dokumenty oraz wskazany agent), skontaktuje się z Importerem w celu zgłoszenia odprawy celnej importowej. Jak tylko towar zostanie wstępnie zgłoszony do odprawy, powstanie tzw. Import entry number, który Eurogate przekaże do Pekaes. Jeżeli importer sam dokonuje odprawy towarów, numer referencyjny odprawy przekazuje eksporterowi, a ten podaje go do Pekaesu. Tylko po otrzymaniu numeru referencyjnego odprawy celnej w imporcie Pekaes będzie mógł wysłać towar do Wielkie Brytanii, a przewoźnik będzie mógł wypełnić GRM, co pozwoli mu wjechać na teren Wielkiej Brytanii. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wyżej wymienionych informacji, zastrzegamy sobie prawo jej zwrotu do nadawcy, na jego koszt.

Należy pamiętać, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami brytyjska administracja przygotowuje się do stopniowego wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla poszczególnych produktów importowanych do UE z Wielkiej Brytanii. Kontrole będą wprowadzane w trzech fazach między 1 lipca i 1 listopada 2022 roku. Administracja podtrzymała wymóg pre-notyfikacji dla importu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez tzw. system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) od dnia 1 stycznia 2022 roku.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących wprowadzanych zmian Dział Obsługi Klienta pozostaje do Państwa dyspozycji.