10/03/2022 Wizerunek Marki

Transport intermodalny w wydaniu PEKAES: kompleksowo i optymalnie kosztowo

Perspektywy rozwoju usług intermodalnych w Polsce są bardzo dobre. Operatorzy logistyczni jak PEKAES, mogą zapewnić kompleksowe usługi przy maksymalnej optymalizacji kosztów dotyczących transportu towarów. Dlatego nie dziwi fakt, że usługi intermodalne cieszą się coraz większym zainteresowaniem Klientów. W realizacji intermodalnych operacji PEKAES kluczową rolę odgrywa Terminal SPEDCONT Łódź, gdzie każdego dnia odbywa się wzmożony ruch pociągów w kierunku polskich portów w Gdyni i Gdańsku. Terminal codziennie obsługuje również transporty towarów na szlaku Łódź-Chengdu.

Intermodal – ważny obszar działalności PEKAES

Grupa PEKAES stale inwestuje w rozwój usług intermodalnych, które obok usług drobnicowych, stanowią ważny obszar działalności operatora. Wyniki Grupy PEKAES z ostatnich kilku lat pokazują, że operator corocznie notuje wzrost przychodów z tytułu przewozów intermodalnych. Dynamiczny rozwój ma związek z rosnącą wymianą handlową pomiędzy Polską a Chinami na Nowym Jedwabnym Szlaku. PEKAES mając na uwadze ogromny potencjał rynku usług intermodalnych, nieustannie inwestuje w ten sektor. Nowe połączenia międzynarodowe, rozbudowa terminali, wzmocnienie sieci partnerów w różnych rejonach świata to tylko przykłady niektórych działań w tym zakresie. Nowe wyzwania mają na celu sprostać rosnącym potokom ładunków z Chin. Według szacunków w 2030 roku Nowym Jedwabnym Szlakiem może pojechać nawet milion kontenerów rocznie.

Klienci poszukują kompleksowych rozwiązań, optymalnych cenowo oraz liczą na stabilnego operatora. Partnera od zadań specjalnych, który sprosta wszystkim wyzwaniom w procesie dostaw i należycie zadba o bezpieczeństwo ładunków. A także doradzi, jak maksymalnie skrócić czas dostaw ładunków do finalnych odbiorców. Transport intermodalny jest jedną z bardzo korzystnych rozwiązań, które oferujemy obecnie naszym Klientom. 

Odpowiedź na potrzeby rynku

PEKAES od wielu lat prowadzi inwestycje, które mają na celu unowocześnienie i przystosowanie  infrastruktury terminalowej do aktualnych potrzeb rynku. Jednym z kluczowych projektów w ostatnim czasie jest modernizacja i rozbudowa łódzkiego terminalu SPEDCONT, spółki wchodzącej w skład Grupy PEKAES. Spedycja Polska – SPEDCONT Sp. z o.o. znajduje się w czołówce operatorów na rynku transportu intermodalnego ładunków pełnokontenerowych (FCL) i drobnicowych (LCL).

– Nasze inwestycje mają wymiar długofalowy jako  następstwo pozytywnych trendów wynikających z rosnącej wymiany handlowej i strategicznej pozycji Łodzi na szlaku logistycznych operacji. W mojej ocenie, zwiększenie potencjału SPEDCONT przyniesie wiele korzystnych zmian dla całego regionu, nakręcając spiralę przedsiębiorczości wielu firm. mówi Marcin Dobruchowski, Prezes Zarządu SPEDCONT.

 Łącznik pomiędzy Europą a Azją

Dzięki wieloetapowym, długoletnim inwestycjom, terminal SPEDCONT bardzo zyskał na atrakcyjności w ostatnich latach. Obecnie umożliwiła składowanie nawet kilku tysięcy kontenerów czterdziestostopowych i obsługę jeszcze większej liczby ładunków transportowanych z Chin. Nowy Jedwabny Szlak to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków obsługiwanych przez spółkę SPEDCONT. Każdego dnia odbywają się regularne kursy pociągów z chińskimi towarami. Terminal SPEDCONT jako jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, umożliwia obsługę dużego wolumenu kontenerów. Obecnie obsługuje on około 50 procent pociągów pokonujących trasę z Chin do Europy.

W ubiegłym roku spółka obsłużyła ponad tysiąc pociągów wiozących towary z portów znad Bałtyku. Aż dwukrotnie zwiększyła się ilość towarów przewożonych tą drogą do terminalu w Łodzi. Tak dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez kolejnych inwestycji, które zapowiada Prezes spółki SPEDCONT jako odpowiedź na dynamiczny rozwój przewozów towarów na Bursztynowym i Jedwabnym Szlaku.

    W ubiegłym roku obroty terminalu SPEDCONT w Łodzi wzrosły o kilkadziesiąt procent w porównaniu do roku poprzedniego. I nadal spodziewamy się wzrostu przeładunków, dlatego planujemy kolejne prace modernizacyjne i inwestycje terminalowe. stwierdza Marcin Dobruchowski, Prezes Zarządu SPEDCONT.

Spółka nie tylko zwiększyła ostatnio swój potencjał przeładunkowy, ale także otworzyła się na nowe usługi. W 2020 roku spółka z sukcesem przetransportowała skroplony gaz ziemny (LNG) sprowadzany do Polski.

SPEDCONT z nowymi połączeniami

W 2020 roku SPEDCONT rozszerzył swoją ofertę o przewóz kontenerów do i z Korei Południowej oraz Wietnamu. Transporty obywają się obecnie dwa razy w tygodniu, a zainteresowanie nowymi kierunkami wciąż wzrasta. Operator kolejowy oferuje organizację transportu FCL i LCL zarówno w imporcie, jak i eksporcie, z wykorzystaniem istniejących już połączeń kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku. Klienci mogą obecnie skorzystać z siatki połączeń feederowych z portów chińskich (Qingdao, Xiamen) do portów w Korei Południowej i Wietnamie.

Warto odnotować, że SPEDCONT został także partnerem  Rail Cargo Group w obsłudze połączeń do Turcji. Operator odpowiada za procesy związane z przeładunkiem i transportem towarów pomiędzy magazynami należącymi do klientów Rail Cargo Group, a łódzkim terminalem.

Wśród całej gamy usług, które operator może zapewnić swoim Klientom znajdują się między innymi przeładunek na terminalu, spedycja kolejowa i drogowa, dowóz samochodowy kontenerów do Klienta w systemie "door-door", odprawy celne eksportowe i importowe, a także usługi konsolidacji i dekonsolidacji towaru do i z kontenerów.