22/03/2022 Wizerunek Marki

GEODIS i jego pracownicy z inicjatywą na rzecz Ukrainy

Zapewnienie możliwości w zakresie transportu i magazynowania niezbędnych towarów. Kampania zbierania funduszy we współpracy z Francuskim Czerwonym Krzyżem

GEODIS, międzynarodowy lider w sektorze transportu i logistyki, zobowiązał się do udzielenia pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy. Pomoc ta będzie świadczona poprzez mobilizację możliwości logistycznych Grupy w ramach transportu towarów pierwszej potrzeby, a także poprzez inicjatywę zbiórki pieniędzy we współpracy z Francuskim Czerwonym Krzyżem.

GEODIS zapewni bezpłatny transport i magazynowanie towarów z Francji i innych krajów Unii Europejskiej do regionów, które przyjęły ukraińskich uchodźców. W tym celu Grupa będzie korzystała z lokalnych zespołów, które już pracują nad uruchomieniem odpowiednich zasobów transportowych i logistycznych, aby zapewnić pomoc humanitarną i działania pomocowe. W szczególności GEODIS zapewni magazyny w strategicznych miejscach w pobliżu granicy z Ukrainą.

Zarząd GEODIS postanowił również wesprzeć działania Francuskiego Czerwonego Krzyża poprzez zbiórkę pieniędzy, w którą będą mogli się włączyć wszyscy pracownicy Grupy.  Za każdą ofiarowaną złotówkę (euro czy inną walutę lokalną) GEODIS przekaże na zbiórkę taką samą kwotę. Wszystkie datki otrzymane przez Francuski Czerwony Krzyż zostaną przeznaczone na wsparcie osób bezpośrednio dotkniętych konfliktem, w szczególności na zaspokojenie potrzeb związanych z dostarczeniem wody, zaopatrzeniem w artykuły pierwszej pomocy, środki medyczne, pierwszą pomoc oraz wsparcie psychologiczne.

Natomiast w Polsce pracownicy PEKAES zaangażowali się w szereg lokalnych akcji. Zespół operatora przeprowadził zbiórkę darów dla kobiet i dzieci z Ukrainy w ramach Wolontariatu PEKAES Pomaga oraz wsparł inicjatywę Pluszowego Komitetu Powitalnego. W tej ostatniej akcji jeden z Wolontariuszy witał cukierkami małych uchodźców z Ukrainy, którzy wysiadali z pociągów na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Marie-Christine Lombard, CEO GEODIS, powiedziała: „Chcemy wyrazić nasze wsparcie dla narodu ukraińskiego, który doświadcza grozy konfliktu. Oprócz darowizn finansowych, cała grupa GEODIS postanowiła wesprzeć akcję humanitarną, wykorzystując swoje doświadczenie w organizowaniu transportu i magazynowania. Nasza sieć i nasze zespoły, zarówno w centrali, jak i na poziomie lokalnym, są w pełni zaangażowane w usprawnienie przepływu towarów związanych
z międzynarodową solidarnością."