Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

Właścicielem niniejszego serwisu jest PEKAES Sp. z o.o. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych witryn lub fragmentów niniejszego serwisu internetowego, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych należących do PEKAES Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PEKAES Sp. z o.o.

PEKAES Sp. z o.o. dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jej stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. PEKAES Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.

 

Polityka prywatności

PEKAES zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe").

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że strony internetowe PEKAES można przeglądać bez podawania swoich personaliów. W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy PEKAES lub mogą być prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom - bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim. 

"Cookies" Serwis internetowy PEKAES korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji. "Cookie" to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre "cookies" i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą "cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies".

Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (w PEKAES lub przez inne podmioty działające w jego imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecich.

 

Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

 

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem serwisu prosimy kierować na adres e-mail: pawel.polnik@pekaes.pl

Administratorem danych osobowych jest PEKAES sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu (05-870), ul. Spedycyjna 1.

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy (gdy zapytanie dotyczy współpracy) - art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO, albo prawnie uzasadniony interes, który polega na prowadzeniu komunikacji z osobami przesyłającymi korespondencję - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak informacje oznaczone „gwiazdką” są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Do podanych danych mają dostęp odbiorcy świadczący dla nas usługi z zakresu wsparcia prawnego
i informatycznego. Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzamy przekazane dane osobowe przez okres 3 lat od ostatniej wymiany korespondencji.

Informujemy o przysługujących uprawnieniach: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych, przeniesienia danych oraz prawie ograniczenia przetwarzania danych, lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem danych w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: e-mail pawel.polnik@pekaes.pl