Spedycja Całopojazdowa Międzynarodowa

Świadczymy usługi na wszystkich rynkach europejskich. Poza fachową realizacją zlecenia Klient otrzymuje również:

 • pełną dyspozycyjność naszych pracowników - ponad 30 spedytorów międzynarodowych,
 • wiedzę i doświadczenie spedytorów, posiadających wieloletnią praktykę w organizacji transportu ładunków w obrębie kontynentu europejskiego oraz Azji,
 • kompleksową obsługę wszystkich europejskich rynków, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w Niemczech, Szwecji, Francji, Włoszech i Austrii,
 • pełną obsługę rynków Bliskiego Wschodu,
 • specjalistyczną obsługę ładunków niebezpiecznych – ADR,
 • doświadczenie w transporcie chłodniczym,
 • nowoczesną Strefę Klienta z modułem trackingu i szeregiem innych funkcjonalności,
 • bezpieczeństwo ładunków – realizując zlecenie wyznajemy trzy kluczowe zasady bezpieczeństwa:
  1. Odpowiedzialny i staranny dobór przewoźników.
  2. Właściwe postępowanie z towarem i odpowiednie jego zabezpieczenie na czas transportu.
  3. Przestrzeganie czasu pracy kierowcy i przepisów ruchu drogowego.

W ramach Spedycji Całopojazdowej Międzynarodowej oferujemy:

 • organizację procesu transportowego,
 • przewóz ładunku w ramach eksportu lub importu,
 • tranzyt, w tym tranzyt do krajów WNP,
 • kabotaż mały i duży,
 • usługa celna i ADR,
 • ubezpieczenie CARGO.