Spedycja Całopojazdowa Międzynarodowa

W ramach spedycji całopojazdowej międzynarodowej świadczymy usługi na wszystkich rynkach europejskich. Poza fachową realizacją zlecenia Klient otrzymuje również:

 • Pełną dyspozycyjność naszych pracowników;

 • Wiedzę i doświadczenie spedytorów, posiadających wieloletnią praktykę w organizacji transportu ładunków w obrębie kontynentu europejskiego oraz Azji;

 • Kompleksową obsługę wszystkich europejskich rynków, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w Niemczech, Szwecji, Francji, Włoszech i Austrii;

 • Pełną obsługę rynków Bliskiego Wschodu;

 • Specjalistyczną obsługę ładunków niebezpiecznych – ADR;

 • Doświadczenie w transporcie chłodniczym;

 • Nowoczesną Strefę Klienta z modułem trackingu i szeregiem innych funkcjonalności;

 • Bezpieczeństwo ładunków – realizując zlecenie wyznajemy trzy kluczowe zasady bezpieczeństwa:

  • Odpowiedzialny i staranny dobór przewoźników.

  • Właściwe postępowanie z towarem i odpowiednie jego zabezpieczenie na czas transportu.

  • Przestrzeganie czasu pracy kierowcy i przepisów ruchu drogowego.

 

W ramach spedycji całopojazdowej międzynarodowej oferujemy:

 • Organizację procesu transportowego;

 • Przewóz ładunku w ramach eksportu lub importu;

 • Tranzyt, w tym tranzyt do krajów WNP;

 • Kabotaż mały i duży;

 • Usługa celna i ADR;

 • Ubezpieczenie CARGO.