Spedycja Kolejowa

Spedycja Kolejowa to bezpieczny i terminowy transport dużych potoków ładunkowych realizowanych na długich trasach. Nasza oferta wyróżnia się niezwykłą kompleksowością i wysoką jakością. Uzyskujemy to dzięki:

 • Efektywnym działaniom we współpracy z firmą SPEDCONT Spedycja Polska Sp. z o.o. – należącą do Grupy PEKAES, jedną z wiodących firm operatorsko-spedycyjnych w Polsce, wyspecjalizowaną w transporcie multimodalnym;

 • Przewozom towarów w kontenerach (20ft i 40ft) i naczepach samochodowych oraz w innych intermodalnych jednostkach ładunkowych;

 • Specjalistycznemu sprzętowi – ok. 600 kontenerów 20ft i 40ft, ciągniki siodłowe i naczepy kontenerowe, specjalistyczne wozy i suwnice do przeładunku UTI;

 • Sieci obsługi ładunków kontenerowych;

 • Możliwości organizacji innego typu przewozu i usług logistycznych, które będą stanowiły uzupełnienie oferty kolejowej.

W ramach Spedycji Kolejowej oferujemy:

 • Krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków konwencjonalnych;

 • Spedycję i przewóz towarów w kontenerach w kraju oraz w międzynarodowej komunikacji kolejowej;

 • Przewozy do krajów: Mongolia, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Białoruś, Uzbekistan Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan, Afganistan, do krajów nadbałtyckich oraz do południowej Europy m.in. Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii;

 • Dowóz samochodowy kontenerów do Klienta w systemie dom-dom;

 • Całopociągowe dostawy kontenerów z polskich portów do własnych terminali lub na bocznicę Klienta;

 • Obsługę przeładunkową jednostek intermodalnych na terminalach SPEDCONT oraz ładunków konwencjonalnych w wagonach krytych i sztukowych, jak również w wagonach odkrytych;

 • Odprawy celne eksportowe i importowe, przewozy pod zabezpieczeniem celnym;

 • Usługi składu celnego i magazynu celnego w Łodzi;

 • Wynajem i sprzedaż kontenerów 20ft i 40ft.